PROWENT MIELEC

Strona główna /Aktualności

Aktualności

12.09.2016
 

Nowe wzory wniosków „Wsparcie na wdrażanie operacji         w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”


01.09.2016
                        

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

02.08.2016


Planowane nabory z "Przedsiębiorczości"
23.06.2016
  Walne Zebranie Delegatów
07.06.2016


Zapraszamy do konsultacji społecznych
w zakresie aktualizacji LSR 2014-2020


02.06.2016
   Walne Zebranie Delegatów
30.05.2016
  Podpisanie umowy generalnej
27.05.2016


Lokalna Strategia Rozwoju obszaru PROWENT
wybrana do realizacji w ramach PROW 2014 - 2020

27.05.2016
         Dni Otwarte Funduszy Europejskich
19.04.2016

Niniejszy przypominamy o uiszczaniu składek członkowskich przez osoby fizyczne, stowarzyszenia oraz podmioty gospodarcze będące członkami LGD "PROWENT"

Dane teleadresowe:


Partnerstwo dla 
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ekonomika-Nauka-Tradycja
"Prowent"
Lokalna Grupa Działania


39-300 Mielec
ul. Sienkiewicza 1

Godziny pracy biura:

Poniedziałek               7:30 - 16:00
Wtorek - Czwartek     7:30 - 15:30
Piątek                         7:30 - 15:00

Tel.: +48 17 773 18 90
Fax.: +48 17 773 18 90
E-mail: biuro@lgdprowent.mielec.pl

 

 

 

 

 

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca   w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej www.lgdprowent.mielec.pl,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020