PROWENT MIELEC

Strona główna /Aktualności

Aktualności

2015-12-08

Konsultacje społeczne w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD PROWENT 2014-2020


2015-12-03
  Zaproszenie na Walne Zebranie Delegatów
2015-11-10

Kolejny etap konsultacji LSR PROWENT 2014-2020


2015-11-10

Zaproszenie do tworzenia Zespołu
Konsultacyjno - Doradczego ds. LSR


2015-09-22


Zaproszenie do konsultacji społecznych w zakresie opracowania LSR 2014-2020 – ankieta

        Link do ankiety

http://www.interankiety.pl/interankieta/4a7e819b19a77f89be50bd252aa3a8e4 


2015-07-27

Harmonogram spotkań w ramach planu włączenia społeczności lokalnej w opracowanie LSR


Harmonogram spotkań w gminach.docx
2015-07-27

Organizacje pozarządowe nie płacą składki członkowskiej w LGD PROWENT

Na podstawie uchwały nr 12/2015 z dnia 21.07.2015r. Zarząd LGD PROWENT postanowił zwolnić organizacje pozarządowe non-profit z obowiązku uiszczenia składki członkowskiej na rzecz LGD PROWENT.

Uchwała Zarządu
Uchwała Zarządu LGD PROWENT NR 12-2015.docx

2014-03-20
  Formalne zasady składania wniosków
2013-08-09
Lokalna Grupa Działania PROWENT zaprasza do składania ofert na organizację stoiska promocyjnego podczas imprezy „Targi przedsiębiorczości i produktów lokalnych LGD PROWENT 2013", która odbędzie się 08.09.2013r. w Ośrodku „Kolorado” Wola Chorzelowska. Podstawowym celem organizacji konkursu jest promocja Lokalnej Grupy Działania, atrakcji obszaru PROWENT, przedsiębiorczości i produktów lokalnych oraz prezentacja dziedzictwa kulturowego i kulinarnego poszczególnych gmin członków LGD PROWENT.
2013-08-09
Lokalna Grupa Działania PROWENT zaprasza do składania ofert na realizację działań promujących przedsięwzięcia zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania PROWENT wśród mieszkańców, w tym obszar LGD, jego zasoby i atrakcje, obrzędy, zwyczaje i tradycje, dziedzictwo historyczne, przyrodnicze, kulturowe.

Konkurs ma za zadanie:

 

Dane teleadresowe:

      
Partnerstwo dla 
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ekonomika-Nauka-Tradycja
"Prowent"
Lokalna Grupa Działania
 


39-300 Mielec
ul. Sienkiewicza 1 

Tel.: +48 17 773 18 90
Fax.: +48 17 773 18 90
E-mail:
biuro@lgdprowent.mielec.pl


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich "Europa inwestująca w obszary wiejskie" Lokalna Grupa Działania "PROWENT" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013