PROWENT MIELEC

Strona główna /Aktualności

Aktualności

23.02.2018


Zmiana Ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków EFRROW w ramach 
PROW 2014–2020
– podniesienie progu stosowania trybu konkurencyjnego od kwoty powyżej 30 tys. euro

19.01.2018


Warsztat refleksyjny

29 stycznia 2018 r. w Samorządowym Ośrodku Kultury
i Rekreacji Gminy Wadowice Górne
, od godz. 10:00

01.12.2017
Wyniki naboru 1/2017/G - Projekty Grantowe
29.11.2017


Wyniki naboru 8/2017
29.11.2017


Wyniki naboru 7/2017
24.11.2017


W związku z podpisaniem aneksu do umowy ramowej dotyczącej zmian w Procedurach wyboru i oceny Grantobiorców oraz Procedurach wyboru i oceny operacji w ramach LSR, w odpowiednich zakładkach zostały umieszczone zaktualizowane wersje dokumentów wraz z Lokalną Strategią Rozwoju
18.10.2017


Zmiana procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR
na lata 2014-2020 LGD „PROWENT”
(dotyczy także naboru wniosków - "Granty"!)


02.10.2017


WAŻNE INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW

w ramach naboru wniosków o powierzenie grantów nr 1/2017/G


29.09.2017


Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu
„Równać Szanse 2017” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.29.09.2017
                       

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 202029.09.2017

Zasady składania wniosków - do naboru 7/2017 oraz
8/201729.09.2017Zmiana przepisów prawnych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
07.09.2017Szkolenie dla członków Rady LGD PROWENT w dniu 13.09.2017r.


07.09.2017
      


Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW
na lata 2014 – 2020
.


27.04.2017Zaktualizowana wersja pytań i odpowiedzi dot. Beneficjentów (Gminy,przedsiębiorcy, osoby chętne do założenia działalności gospodarczej, stowarzyszenia, parafie, fundacje, OSP,
GOK-i itp.) składających projekty w ramach LSR

www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/Pytania_23_02_2017/Tabela_19_2__07042017.pdf

07.12.2016
 

Pytania i odpowiedzi przed planowanym
naborem z "Przedsiębiorczości"


Dane teleadresowe:


Partnerstwo dla 
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ekonomika-Nauka-Tradycja
"Prowent"
Lokalna Grupa Działania


39-300 Mielec
ul. Sienkiewicza 1

Godziny pracy biura:

Poniedziałek               7:30 - 16:00
Wtorek - Czwartek     7:30 - 15:30
Piątek                         7:30 - 15:00

Tel.: +48 17 773 18 90
Fax.: +48 17 773 18 90
E-mail: biuro@lgdprowent.mielec.pl

Ankiety

 

 

 

 

 

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca   w obszary wiejskie. Operacja pn.
Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji; współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.