PROWENT MIELEC

Strona główna /Aktualności

Aktualności

2015-03-20

Zbliża się ostateczny termin składania wniosków o płatność w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW 2007-2013!

Więcej w linku poniżej:
prow.podkarpackie.pl/index.php/108-aktualnosci/280-uwaga-zbliza-sie-ostateczny-termin-skladania-wnioskow-o-platnosc-w-ramach-dzialania-wdrazanie-lokalnych-strategii-rozwoju-objetego-prow-2007-2013


2015-02-23

Karta monitorująca postęp realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD PROWENT

Współpracując z Lokalną Grupą Działania w ramach PROW 2007-2013 Oś IV Leader, aplikowali Państwo o wsparcie finansowe w konkursach ogłaszanych przez LGD PROWENT na „Małe Projekty”, „Odnowę i Rozwój Wsi”, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Większość z Państwa zrealizowała i rozliczyła już swoje operacje.

 

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań z karty monitoringu, która pozwoli nam zebrać niezbędne informacje nt. stanu wdrażania LSR. Ankiety posłużą do rzetelnego przygotowania sprawozdań dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i określenia poziomu osiąganych wskaźników zapisanych w LSR.

 

Kartę monitoringu należy wypełniać w oparciu o wniosek o dofinansowanie  złożony w biurze LGD, zrealizowany i rozliczony w IW oraz zapisy z Lokalnej Strategii Rozwoju (matryca wskaźników i uzasadnienie poszczególnych przedsięwzięć). Rezultaty realizacji wniosków opisujemy tylko jeden raz w jednej karcie monitoringu, wypełnianej nie wcześniej niż po otrzymaniu płatności ostatecznej w ramach danego wniosku.

W razie pytań bądź wątpliwości dotyczących wypełniania ankiety prosimy
o kontakt z Biurem LGD PROWENT tel. (17) 773 18 90.

Prosimy o wypełnienie ankiety i odesłanie jej na adres e-mail: biuro@lgdprowent.mielec.pl oraz pocztą tradycyjną: LGD PROWENT ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec.


 Karta monitoringu.docx

2014-12-19


I miejsce w Konkursie Bożonarodzeniowym pn. "Stół Wigilijny" !
2014-12-04
  

Uroczyste wręczenie nagród w ramach konkursu plastyczno-fotograficznego "Promocja zdrowego stylu życia i rekreacji
na obszarze LGD PROWENT"
2014-11-20
  

"Promocja zdrowego stylu życia i rekreacji
na obszarze PROWENT"

2014-03-20
  Formalne zasady składania wniosków
2013-08-09
Lokalna Grupa Działania PROWENT zaprasza do składania ofert na organizację stoiska promocyjnego podczas imprezy „Targi przedsiębiorczości i produktów lokalnych LGD PROWENT 2013", która odbędzie się 08.09.2013r. w Ośrodku „Kolorado” Wola Chorzelowska. Podstawowym celem organizacji konkursu jest promocja Lokalnej Grupy Działania, atrakcji obszaru PROWENT, przedsiębiorczości i produktów lokalnych oraz prezentacja dziedzictwa kulturowego i kulinarnego poszczególnych gmin członków LGD PROWENT.
2013-08-09
Lokalna Grupa Działania PROWENT zaprasza do składania ofert na realizację działań promujących przedsięwzięcia zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania PROWENT wśród mieszkańców, w tym obszar LGD, jego zasoby i atrakcje, obrzędy, zwyczaje i tradycje, dziedzictwo historyczne, przyrodnicze, kulturowe.

Konkurs ma za zadanie:

 

Dane teleadresowe:

      
Partnerstwo dla 
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ekonomika-Nauka-Tradycja
"Prowent"
Lokalna Grupa Działania
 


39-300 Mielec
ul. Sienkiewicza 1 

Tel.: +48 17 773 18 90
Fax.: +48 17 773 18 90
E-mail:
biuro@lgdprowent.mielec.pl


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich "Europa inwestująca w obszary wiejskie" Lokalna Grupa Działania "PROWENT" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013