PROWENT MIELEC

Strona główna /Aktualności

Aktualności

2016-09-12
 

Nowe wzory wniosków „Wsparcie na wdrażanie operacji         w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”


2016-09-01
                        

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

2016-08-02


Planowane nabory z "Przedsiębiorczości"
2016-06-23
  Walne Zebranie Delegatów
2016-06-07


Zapraszamy do konsultacji społecznych
w zakresie aktualizacji LSR 2014-2020


2016-06-02
   Walne Zebranie Delegatów
2016-05-30
  Podpisanie umowy generalnej
2016-05-27


Lokalna Strategia Rozwoju obszaru PROWENT
wybrana do realizacji w ramach PROW 2014 - 2020

2016-05-27
         Dni Otwarte Funduszy Europejskich
2016-04-19

Niniejszy przypominamy o uiszczaniu składek członkowskich przez osoby fizyczne, stowarzyszenia oraz podmioty gospodarcze będące członkami LGD "PROWENT"
2016-03-15
  Zaproszenie na Walne Zebranie Delegatow

Dane teleadresowe:


Partnerstwo dla 
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ekonomika-Nauka-Tradycja
"Prowent"
Lokalna Grupa Działania


39-300 Mielec
ul. Sienkiewicza 1

Godziny pracy biura:

Poniedziałek               7:30 - 16:00
Wtorek - Czwartek     7:30 - 15:30
Piątek                         7:30 - 15:00

Tel.: +48 17 773 18 90
Fax.: +48 17 773 18 90
E-mail: biuro@lgdprowent.mielec.pl

 

 

 

 

 

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca   w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej www.lgdprowent.mielec.pl,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020