PROWENT MIELEC

Strona główna /Archiwum / PROW 2014-2020 Aktualności

PROW 2014-2020 Aktualności

17.09.2015

WŁĄCZENIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W OPRACOWANIE LSR NA LATA 2014-2020

W dniach od 18.08.2015 do 28.08.2015  na terenie  11 gmin będących członkami  LGD Prowent , odbyły się otwarte spotkania informacyjno – konsultacyjne dotyczące  kierunków opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD PROWENT na lata 2014-2020.

Każde ze spotkań było poprzedzone kampanią informacyjną poprzez:

wywieszenie plakatów na tablicach ogłoszeń, wysłanie indywidualnych zaproszeń do przedstawicieli sektora społecznego, publicznego, gospodarczego, umieszczenie plakatu na stronie internetowej gminy zaproszenia przesłane do potencjalnych beneficjentów pocztą elektroniczną ogłoszenia w parafiach podczas niedzielnych mszy św.

Program spotkań obejmował :

  1. Podsumowanie PROW 2007-2013, przykłady zrealizowanych przedsięwzięć, efekty wdrażania LSR PROWENT.
  2. Prezentację nowych zasad funkcjonowania LGD w ramach PROW 2014-2020 oraz możliwości ubiegania się o dotacje.
  3. Analizę mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń najbliższego otoczenia / gminy, diagnoza obszaru. (Analiza SWOT)
  4. Próbę wyznaczenia kierunków przyszłej strategii (propozycje projektów, których  realizację powinna uwzględniać nowopowstająca LSR oraz rekomendacje do nowej LSR. 

     Łącznie w spotkaniach uczestniczyło ponad 300 osób, w trakcie których przedstawiono:


- założenia do 
nowych  zasad funkcjonowania LGD w ramach PROW 2014-2020 oraz możliwości ubiegania się o dotacje

- informacje o utworzeniu punktu  informacyjno -  konsultacyjnego w  biurze LGD PROWENT w Mielcu ul. Sienkiewicza 1

- sposoby komunikacji i uzyskiwania informacji zwrotnej w ramach realizacji planu komunikacji

- oraz rozpoczęto dystrybucję ankiet konsultacyjnych w których każdy mieszkaniec ma możliwość przedstawić rekomendacje dotyczące zadań do zamieszczenia w LSR na lata 2014-2020


Nie ma zdjęć w tym albumie.Błąd: Szablon o nazwie "", który ustawiony jest dla obecnego albumu, nie istnieje. Wejdź w panel administratora modułu Foto-Albumy i przywiąż inny szablon do tego albumu.

Dane teleadresowe:


Partnerstwo dla 
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ekonomika-Nauka-Tradycja
"Prowent"
Lokalna Grupa Działania


39-300 Mielec
ul. Sienkiewicza 1

Godziny pracy biura:

Poniedziałek                7:30 - 16:00
Wtorek - Czwartek       7:30 - 15:30
Piątek                         7:30 - 15:00

Tel.: +48 17 773 18 90
Fax.: +48 17 773 18 90
E-mail: biuro@lgdprowent.mielec.pl

Ankiety

 

 

 

 

 

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca   w obszary wiejskie. Operacja pn.
Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji; współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.