PROWENT MIELEC

Strona główna /Archiwum / PROW 2014-2020 Aktualności

PROW 2014-2020 Aktualności

22.09.2015

ANKIETA

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „PROWENT” prowadzi prace nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla gmin: Borowa, Czermin, Dąbrowa Tarnowska, Gawłuszowice, Padew Narodowa, Przecław, Radgoszcz, Radomyśl Wielki, Szczucin, Wadowice Górne, Żyraków.

Zapraszamy mieszkańców naszego terenu do udziału w zidentyfikowaniu najważniejszych problemów i wyznaczeniu głównych kierunków rozwoju obszaru dla którego budujemy LSR.

Naszym zamiarem jest budowa strategii z udziałem szerokiego grona mieszkańców

i licznej reprezentacji podmiotów obszaru.

Jednym ze sposobów udziału w opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju jest poznanie Państwa poglądów na temat problemów obszaru i kierunków zmian jakie powinny być wywołane realizacją strategii.

Aby wziąć udział w konsultacjach społecznych należy wypełnić ankietę - rekomendacje dotyczące zadań do zamieszczenia w LSR na lata 2014-2020.

          Link do ankiety

http://www.interankiety.pl/interankieta/4a7e819b19a77f89be50bd252aa3a8e4


 

Ponadto zachęcamy Państwa do zgłaszania swoich uwag, potrzeb w zakresie opracowania LSR na lata 2014-2020 poprzez e- mail, telefonicznie czy osobiście do Biura LGD w dniach poniedziałek - czwartek w godzinach 8.00 - 12.00.

 

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.Dane teleadresowe:


Partnerstwo dla 
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ekonomika-Nauka-Tradycja
"Prowent"
Lokalna Grupa Działania


39-300 Mielec
ul. Sienkiewicza 1

Godziny pracy biura:

Poniedziałek                7:30 - 16:00
Wtorek - Czwartek       7:30 - 15:30
Piątek                         7:30 - 15:00

Tel.: +48 17 773 18 90
Fax.: +48 17 773 18 90
E-mail: biuro@lgdprowent.mielec.pl

Ankiety

 

Projekt Współpracy-link do wirtualnego spaceru w ramach TSDS

 

 

 

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca   w obszary wiejskie. Operacja pn.
Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji; współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.