PROWENT MIELEC

Strona główna /Archiwum / PROW 2014-2020 Aktualności

PROW 2014-2020 Aktualności

10.11.2015

Zespół Konsultacyjno - Doradczy

Szanowni Państwo

     W związku kolejnym etapem prac nad przygotowywaniem Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "PROWENT" na nowy okres programowania PROW 2014-2020 Zarząd LGD podjął decyzję o powołaniu Zespołu Konsultacyjno-Doradczego ds. Lokalnej Strategii Rozwoju (zespół partycypacyjny). Zgodnie z „partycypacyjną” zasada opracowania LSR do składu zapraszamy aktywnych mieszkańców zwłaszcza przedstawicieli sektora społecznego i gospodarczego.

Praca Zespołu  będzie odbywała się bezpośrednio poprzez udział we wspólnych spotkaniach lub drogą e-mailową.

W związku z powyższym prosimy wszystkie osoby, zainteresowane członkostwem w Zespole Konsultacyjno-Doradczym i uczestnictwem w budowaniu LSR o przesłanie swojego zgłoszenia (imię nazwisko, sektor, dane kontaktowe, gmina, działalność w stowarzyszeniach) na adres e-mail biuro@lgdprowent.mielec.pl.Dane teleadresowe:


Partnerstwo dla 
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ekonomika-Nauka-Tradycja
"Prowent"
Lokalna Grupa Działania


39-300 Mielec
ul. Sienkiewicza 1

Godziny pracy biura:

Poniedziałek                7:30 - 16:00
Wtorek - Czwartek       7:30 - 15:30
Piątek                         7:30 - 15:00

Tel.: +48 17 773 18 90
Fax.: +48 17 773 18 90
E-mail: biuro@lgdprowent.mielec.pl

Ankiety

 

Projekt Współpracy-link do wirtualnego spaceru w ramach TSDS

 

 

 

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca   w obszary wiejskie. Operacja pn.
Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji; współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.