PROWENT MIELEC

Strona główna /Archiwum / PROW 2014-2020 Aktualności

PROW 2014-2020 Aktualności

10.11.2015

Konsultacje

Szanowni Państwo, beneficjenci projektów, członkowie i mieszkańcy naszego obszaru,

 

LGD PROWENT serdecznie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do odwiedzenia Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego w biurze LGD, który czynny jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 08:00 do 12:00. W Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym można otrzymać informacje na temat tworzenia lokalnej strategii, nowego okresu programowania na lata 2014-2020, przewidywanego harmonogramu prac nad LSR.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do Biura LGD, gdzie można zapoznać się z kluczowymi dokumentami przygotowywanej LSR i zgłosić do nich uwagi tj. analiza SWOT, drzewo problemów, cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia i wskaźniki w odniesieniu do opracowania LSR. Propozycja celów i przedsięwzięć została wypracowana na podstawie zgłaszanych problemów i potrzeb przez uczestników warsztatów konsultacyjnych.Dane teleadresowe:


Partnerstwo dla 
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ekonomika-Nauka-Tradycja
"Prowent"
Lokalna Grupa Działania


39-300 Mielec
ul. Sienkiewicza 1

Godziny pracy biura:

Poniedziałek                7:30 - 16:00
Wtorek - Czwartek       7:30 - 15:30
Piątek                         7:30 - 15:00

Tel.: +48 17 773 18 90
Fax.: +48 17 773 18 90
E-mail: biuro@lgdprowent.mielec.pl

Ankiety

 

 

 

 

 

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca   w obszary wiejskie. Operacja pn.
Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji; współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.