PROWENT MIELEC

Strona główna /Archiwum / PROW 2014-2020 Aktualności

PROW 2014-2020 Aktualności

03.12.2015

WZD 17.12.2015r.

W imieniu Zarządu
Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika - Nauka - Tradycja PROWENT
Lokalna Grupa Działania

 

 

Serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Delegatów,

które odbędzie się w dniu 17 grudnia 2015r. (czwartek) o godz. 17.00 w budynku Miejskiego Centrum Kultury w Przecławiu

Adres: ul. Rynek 2, 39-320 Przecław

 

 

Ze względu na ważność podejmowanych tematów i uchwał, w związku ze zmianami w statucie proszę o niezawodne przybycie.

 
 

Zmiana statutu wymaga uchwały podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby Delegatów na Walne Zebranie Delegatów.

 

 

 

Porządek obrad WZD – godz. 17.00

 

1.    Otwarcie WZD przez Prezesa Zarządu LGD PROWENT.

2.    Wybór Przewodniczącego i Sekretarza WZD.

3.    Przyjęcie porządku obrad.

4.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.

5.    Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.

6.    Prezentacja założeń Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020:

 

- podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia  LSR,

- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów i procedur.

7.    Dyskusja i uchwalenie zmian w statucie

-podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie wynikających z dostosowania do zapisów ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. 

8.    Zgłaszanie kandydatów do organów LGD (Komisji Rewizyjnej, Rady LGD).

9.    Wybory do organów LGD.

10.               Ogłoszenie wyników wyborów do organów LGD.

11.               Ukonstytuowanie się organów i podjęcie uchwał:

- podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej.

- podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady LGD PROWENT.

12.              Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie składek członkowskich.

13.              Sprawy różne.

14.               Zamknięcie WZD.

 

 Dokument dla członka Rady
Informacja o kandydacie do Rady LGD Prowent.docx

Prezes Zarządu

Stowarzyszenia LGD „PROWENT”

 

  Ryszard Wolanin

 

 

 

 

 

 

 

Dane teleadresowe:


Partnerstwo dla 
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ekonomika-Nauka-Tradycja
"Prowent"
Lokalna Grupa Działania


39-300 Mielec
ul. Sienkiewicza 1

Godziny pracy biura:

Poniedziałek                7:30 - 16:00
Wtorek - Czwartek       7:30 - 15:30
Piątek                         7:30 - 15:00

Tel.: +48 17 773 18 90
Fax.: +48 17 773 18 90
E-mail: biuro@lgdprowent.mielec.pl

Ankiety

 

 

 

 

 

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca   w obszary wiejskie. Operacja pn.
Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji; współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.