PROWENT MIELEC

Strona główna /Archiwum / PROW 2014-2020 Aktualności

PROW 2014-2020 Aktualności

15.03.2016

WZD 18.03.2016r.

W imieniu Zarządu
Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika - Nauka - Tradycja PROWENT
Lokalna Grupa Działania

 

 

Serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Delegatów,

które odbędzie się w dniu 18 marca 2016r. (piątek) o godz. 17.00 w zajeździe WEDETA

Adres: Zgórsko 7a

Gmina Radomyśl Wielki

 

Zajazd „WEDETA” jest położony przy trasie wojewódzkiej nr 984 Mielec - Lisia Góra, 8 km od Radomyśla Wielkiego jadąc od strony Lisiej Góry, a 9 km od Mielca jadąc w stronę Lisiej Góry.

 

Zmiana statutu wymaga uchwały podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby Delegatów na Walne Zebranie Delegatów.

 

 

Porządek obrad WZD – godz. 17.00

1. Otwarcie Zebrania.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zebrania Delegatów.

4. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania Delegatów

5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

6. Stwierdzenie prawomocności i zdolności do podejmowania uchwał przez WZD.

7. Dyskusja i uchwalenie zmian w statucie.

 

- podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie wynikających z dostosowania do zapisów wynikających z zarządzenia Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII wydział Gospodarczy KRS z dnia 08.03.2016 

8. Sprawy różne, wolne wnioski.

9. Zamknięcie WZD.

     Prezes Zarządu LGD "PROWENT"
Ryszard Wolanin

 

 

 

 

                                                                                                              


Dane teleadresowe:


Partnerstwo dla 
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ekonomika-Nauka-Tradycja
"Prowent"
Lokalna Grupa Działania


39-300 Mielec
ul. Sienkiewicza 1

Godziny pracy biura:

Poniedziałek                7:30 - 16:00
Wtorek - Czwartek       7:30 - 15:30
Piątek                         7:30 - 15:00

Tel.: +48 17 773 18 90
Fax.: +48 17 773 18 90
E-mail: biuro@lgdprowent.mielec.pl

Ankiety

 

Projekt Współpracy-link do wirtualnego spaceru w ramach TSDS

 

 

 

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca   w obszary wiejskie. Operacja pn.
Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji; współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.