PROWENT MIELEC

Strona główna /Archiwum / PROW 2014-2020 Aktualności

PROW 2014-2020 Aktualności

07.06.2016

AKTUALIZACJA LSR

LGD PROWENT zaprasza wszystkich mieszkańców, lokalnych liderów społecznych, członków organizacji pozarządowych, rolników, przedsiębiorców do zgłaszania uwag i zmian do LSR na lata 2014-2020 w związku z dostosowaniem budżetu/planu działania LSR do kwoty środków pozyskanych w ramach konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Przyznana kwota pomocy przewidziana na realizację LSR jest niższa o 5% w stosunku do pierwotnie wnioskowanej. W związku z tym jako organizacja wdrażająca LSR jesteśmy zobowiązani do dostosowania budżetu naszej strategii do obniżonej kwoty środków oraz dostosowanie zaplanowanych do osiągnięcia wskaźników i planu działania.

Wartość budżetu przeznaczonego na wdrażanie LSR wynosi 11 400 000 zł z czego 50% wartości budżetu na Wdrażanie LSR tj. 5 700 000,00 zł powinno być przeznaczone na przedsięwzięcia związane z tworzeniem lub utrzymaniem miejsc pracy. Prosimy o uwzględnienie powyższej kwestii podczas zgłaszania swoich propozycji zmian.

W związku z powyższym konieczne są do wprowadzenia zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014 – 2020 (LSR) mające na celu dostosowanie LSR w szczególności w zakresie wskaźników realizacji LSR, planu działania i budżetu do przyznanej kwoty środków.

Zwracamy się z prośbą o wniesienie uwag do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020. Wypełniony formularz proponowanych zmian prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@lgdprowent.mielec.pl lub złożyć osobiście w Biurze LGD w terminie do 14.06.2016r.

Cele i wskaźniki.docx
Formularz proponowanych zmian.docx
Plan działania.docx 

Dane teleadresowe:


Partnerstwo dla 
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ekonomika-Nauka-Tradycja
"Prowent"
Lokalna Grupa Działania


39-300 Mielec
ul. Sienkiewicza 1

Godziny pracy biura:

Poniedziałek                7:30 - 16:00
Wtorek - Czwartek       7:30 - 15:30
Piątek                         7:30 - 15:00

Tel.: +48 17 773 18 90
Fax.: +48 17 773 18 90
E-mail: biuro@lgdprowent.mielec.pl

Ankiety

 

 

 

 

 

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca   w obszary wiejskie. Operacja pn.
Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji; współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.