PROWENT MIELEC

Strona główna /Archiwum / PROW 2014-2020 Aktualności

PROW 2014-2020 Aktualności

02.11.2016

Konsultacje

Szanowni Państwo,

 

W związku z trwającymi pracami dotyczącymi dostosowania LSR i procedur do nowych wytycznych informujemy o możliwości zgłaszania uwag i propozycji zmian do LSR, procedur, regulaminów oraz kryteriów wyboru operacji w ramach PROW 2014-2020.

 

Przyjęcie zmian w Strategii i procedurach LGD jest konieczne w związku z opublikowaniem w dniu 02.09.2016r. rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, a także wydaniem nowych wytycznych MRiRW nr 2/1/2016 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020.

Planowanie i przeprowadzenie naboru wniosków na operacje przewidziane w Strategii uwarunkowane jest wprowadzeniem wymienionych zmian w dokumentach LGD (zgodnie z wytycznymi nr 2/1/2016).

 

W związku z powyższym uwagi do aktualizacji LSR prosimy przesyłać na adres biuro@lgdprowent.mielec.pl 

Dokumenty do których można zgłaszać propozycje zmian znajdują się na stronie internetowej www.lgdprowent.mielec.pl w zakładce PROW 2014-2020.

Zmiany LSR odbywają się zgodnie z Procedurą aktualizacji LSR, będącą załącznikiem nr 1 do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD PROWENT oraz zgodnie z procedurą ustalania lub zmian Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji.

 

W załączeniu formularze do zgłaszania uwag i zmian do LSR i kryteriów wyboru operacji

  Formularz proponowanych zmian.docx
Załącznik nr 1 do procedury zmian w kryteriach wyboru.docx

 Dane teleadresowe:


Partnerstwo dla 
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ekonomika-Nauka-Tradycja
"Prowent"
Lokalna Grupa Działania


39-300 Mielec
ul. Sienkiewicza 1

Godziny pracy biura:

Poniedziałek                7:30 - 16:00
Wtorek - Czwartek       7:30 - 15:30
Piątek                         7:30 - 15:00

Tel.: +48 17 773 18 90
Fax.: +48 17 773 18 90
E-mail: biuro@lgdprowent.mielec.pl

Ankiety

 

 

 

 

 

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca   w obszary wiejskie. Operacja pn.
Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji; współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.