PROWENT MIELEC

Strona główna /Aktualności

Aktualności

07.12.2016

Pytania i odpowiedzi

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków w połowie stycznia przyszłego roku, na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej oraz planowanym udziałem pracowników biura LGD w szkoleniu w zakresie działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność prosimy o składanie pytań dotyczących wypełniania wniosków w tym zakresie. Pytania prosimy o przesyłanie najpóźniej w terminie do 13.12.2016r. do godziny 10.00 na adres e-mail: biuro@lgdprowent.mielec.pl

 

Przypominamy też, że na stronie ARiMR pod linkiem www.arimr.gov.pl/pytania-i-wnioski-do-arimr.html (poddziałanie 19.2) zamieszczono obszerny zbiór pytań i odpowiedzi, dlatego przed przesłaniem swoich pytań, prosimy o sprawdzenie czy ewentualne pytanie nie znajduje się już w tym wykazieDane teleadresowe:


Partnerstwo dla 
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ekonomika-Nauka-Tradycja
"Prowent"
Lokalna Grupa Działania


39-300 Mielec
ul. Sienkiewicza 1

Biuro czynne dla interesantów:

Poniedziałek                7:30 - 16:00
Wtorek - Czwartek       7:30 - 15:30
Piątek                         7:30 - 15:00

Tel.:  17 773 18 90;   881 423 969

E-mail: biuro@lgdprowent.mielec.pl

Ankiety

 

Projekt Współpracy-link do wirtualnego spaceru w ramach TSDS

 

 

 

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca   w obszary wiejskie. Operacja pn.
Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji; współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.