PROWENT MIELEC

Strona główna /Aktualności

Aktualności

28.03.2017

Składki członkowskie

Uprzejmie przypominamy, że do 31 marca 2017 r. należy uregulować składkę członkowską za 2017 rok.

Wysokość składki członkowskiej dla osób prawnych i fizycznych na rzecz LGD PROWENT wynosi: 1,00 [zł/rok]

Wysokość składki członkowskiej określa uchwała nr 18/2015 Walnego Zebrania Delegatów LGD PROWENT z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie wysokości i terminów płatności składek członkowskich.

Informacje niezbędne do wpłaty składki członkowskiej mogą Państwo uzyskać w Biurze LGD PROWENT (ul. Sienkiewicza 1, 39- 300 Mielec) oraz pod numerem telefonu:

(17) 773 18 90Dane teleadresowe:


Partnerstwo dla 
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ekonomika-Nauka-Tradycja
"Prowent"
Lokalna Grupa Działania


39-300 Mielec
ul. Sienkiewicza 1

Godziny pracy biura:

Poniedziałek                7:30 - 16:00
Wtorek - Czwartek       7:30 - 15:30
Piątek                         7:30 - 15:00

Tel.: +48 17 773 18 90
Fax.: +48 17 773 18 90
E-mail: biuro@lgdprowent.mielec.pl

Ankiety

 

 

 

 

 

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca   w obszary wiejskie. Operacja pn.
Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji; współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.