PROWENT MIELEC

Strona główna /Aktualności

Aktualności

24.07.2017

Konsultacje społeczne


Szanowni Państwo,

 

W związku z trwającymi pracami dotyczącymi dostosowania Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych do wytycznych informujemy o możliwości zgłaszania uwag i propozycji zmian do procedury, kryteriów wyboru operacji w ramach PROW 2014-2020 w zakresie projektów grantowych.

Przyjęcie zmian w procedurach LGD jest konieczne w związku z dostosowaniem do wytycznych MRiRW nr 2/1/2016 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020.

 

Zmiany lokalnych kryteriów wyboru odbywają się zgodnie z procedurą ustalania lub zmian Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji.

 

Ponadto LGD PROWENT przedstawia do konsultacji społecznych propozycję zmiany w „Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Zmiana dotyczy poziomu wsparcia na realizację zadań w ramach projektu grantowego:

 

- „pomoc na operację w zakresie innym niż podejmowanie działalności gospodarczej przyznawania jest w wysokości:

 

do 100% kosztów kwalifikowanych w przypadku realizacji projektów grantowych”.

 

Zmiany LSR odbywają się zgodnie z Procedurą aktualizacji LSR, będącą załącznikiem nr 1 do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD PROWENT.

 

W związku z powyższym uwagi do proponowanych zmian w lokalnych kryteriach wyboru oraz LSR prosimy przesyłać na adres biuro@lgdprowent.mielec.pl w terminie do 31.07.2017r.

 

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (17) 773 18 90.

 

W załączeniu:

1. Formularze do składania uwag i zmian do kryteriów wyboru operacji - Tabela Kryteriów wyboru operacji Załącznik nr 1 do Procedury ustanawiania lub zmian Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji.docx

2.Propozycja zmian w lokalnych kryteriach wraz z uzasadnieniem..docx

3. Formularz proponowanych zmian w dokumentach LGD PROWENT..docx

4. Propozycja aktualizacji LSR..docx


Dane teleadresowe:


Partnerstwo dla 
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ekonomika-Nauka-Tradycja
"Prowent"
Lokalna Grupa Działania


39-300 Mielec
ul. Sienkiewicza 1

Godziny pracy biura:

Poniedziałek                7:30 - 16:00
Wtorek - Czwartek       7:30 - 15:30
Piątek                         7:30 - 15:00

Tel.: +48 17 773 18 90
Fax.: +48 17 773 18 90
E-mail: biuro@lgdprowent.mielec.pl

Ankiety

 

 

 

 

 

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca   w obszary wiejskie. Operacja pn.
Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji; współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.