PROWENT MIELEC

Strona główna /Aktualności

Aktualności

07.09.2017

Nabór wniosków

LGD PROWENT ogłasza nabory wniosków:

•  Nr 7/2017 – PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.3 "Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej i grup defaworyzowanych"

Zakres tematyczny naboru dotyczy: „Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych", „Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej"

Nr 8/2017 – PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.2 "Rozwój, ochrona i wsparcie obiektów lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego"

Zakres tematyczny naboru dotyczy: „Zachowania dziedzictwa lokalnego”

               

Szczegóły dotyczące naborów oraz wszystkie niezbędne dokumenty w ramach poszczególnych przedsięwzięć w zakładce: "Nabory wniosków"/"2017"/”Nabór 7/2017” oraz „Nabór 8/2017"

 

Termin naboru wniosków 02.10.2017r.– 16.10.2017r.

 

Zapraszamy do udziału.Dane teleadresowe:


Partnerstwo dla 
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ekonomika-Nauka-Tradycja
"Prowent"
Lokalna Grupa Działania


39-300 Mielec
ul. Sienkiewicza 1

Godziny pracy biura:

Poniedziałek                7:30 - 16:00
Wtorek - Czwartek       7:30 - 15:30
Piątek                         7:30 - 15:00

Tel.: +48 17 773 18 90
Fax.: +48 17 773 18 90
E-mail: biuro@lgdprowent.mielec.pl

Ankiety

 

 

 

 

 

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca   w obszary wiejskie. Operacja pn.
Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji; współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.