PROWENT MIELEC

Strona główna /Archiwum / PROW 2014-2020 Aktualności

PROW 2014-2020 Aktualności

25.04.2018

GRANTY - podpisanie umów

    
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

  

Operacja pn. „Wzmocnienie kapitału społecznego oraz promowanie obszaru LGD PROWENT poprzez realizację inicjatyw o charakterze edukacyjno-szkoleniowym i wydarzeń promocyjnych, kulturowych, rekreacyjnych” mająca na celu „Stworzenie warunków dla większej aktywności i integracji społeczności lokalnej LGD PROWENT, w tym grup defaworyzowanych poprzez działania związane z organizacją 13 wydarzeń o charakterze, promocyjnym, kulturowym, rekreacyjnym i nie mniej niż 9 zadań edukacyjno-szkoleniowych w terminie od maja do września 2018r.”

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020Dnia 16.04.2018r. Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika – Nauka – Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania podpisało umowę o przyznaniu pomocy z Zarządem Województwa Podkarpackiego na projekt grantowy, umowa  nr 00288-6935-UM0921008/17. Powyższy dokument umożliwia realizację wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs  nr 1/2017/G.

 

 

Podpisanie umów oraz spotkanie informacyjno - szkoleniowe w zakresie realizacji i rozliczania grantów odbędzie się dnia:

 

07 maja 2018 roku, godzina 12.00 w Budynku „Sokoła” w Radomyślu Wielkim, 

ul. Rynek 29, 39-310 Radomyśl Wielki

 

 

08 maja 2018 roku, godzina 12.00 w Urzędzie Gminy    w Gawłuszowicach 

Gawłuszowice 5a, 39-307 Gawłuszowice

 


Ramowy program szkolenia:

1.      Warunki realizacji i rozliczania grantów.

2.      Omówienie formularza wniosku o rozliczenie grantu    i sprawozdania z realizacji grantu.

3.      Zasady dokumentowania wydatków.

4.      Wskaźniki projektowe i dokumentowanie źródeł ich osiągnięcia, ankieta monitorująca.

5.      Zasady promocyjno - informacyjne wynikające           z Księgi Wizualizacji PROW 2014 – 2020.

6.      Podpisanie umów o powierzenie grantu.

 

ZapraszamyDane teleadresowe:


Partnerstwo dla 
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ekonomika-Nauka-Tradycja
"Prowent"
Lokalna Grupa Działania


39-300 Mielec
ul. Sienkiewicza 1

Godziny pracy biura:

Poniedziałek                7:30 - 16:00
Wtorek - Czwartek       7:30 - 15:30
Piątek                         7:30 - 15:00

Tel.: +48 17 773 18 90
Fax.: +48 17 773 18 90
E-mail: biuro@lgdprowent.mielec.pl

Ankiety

 

Projekt Współpracy-link do wirtualnego spaceru w ramach TSDS

 

 

 

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca   w obszary wiejskie. Operacja pn.
Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji; współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.