PROWENT MIELEC

Strona główna /Aktualności

Aktualności

18.07.2018

Nabór Wniosków 2018r.

Z dniem 18.07.2018 r. ogłaszamy konkursy w 6 zakresach tematycznych:

-        1/2018 – PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.3 Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej i grup defaworyzowanych,

-        2/2018 - PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.1. Rozwój i zachowanie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej,

-        3/2018 PRZEDSIĘWZIĘCIE III.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej w oparciu o produkty rolno- spożywcze,

-        4/2018 – PRZEDSIĘWZIĘCIE III.1.2 Rozwój przedsiębiorczości w oparciu o produkty rolno- spożywcze,

-        5/2018 – PRZEDSIĘWZIĘCIE III.2.1 Tworzenie miejsc pracy w wyniku podejmowania działalności gospodarczej, (standardowe utworzenie działalności gospodarczej)

-        6/2018 – PRZEDSIĘWZIĘCIE III.2.2 Tworzenie miejsc pracy poprzez wsparcie rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej produkcyjnej i usługowej na terenie LGD. (standardowa działalność gospodarcza - rozwój)

Szczegóły dotyczące naborów oraz wszystkie niezbędne dokumenty w ramach poszczególnych przedsięwzięć w zakładce: "Nabory wniosków"/"2018"/”Nabór 1/2018” / „Nabór 2/2018"/ ”Nabór 3/2018”/ ”Nabór 4/2018”/ ”Nabór 5/2018”/ ”Nabór 6/2018”

Termin naboru wniosków 06.08.2018r. - 20.08.2018r.

 

Zapraszamy do udziału.


Jednocześnie informujemy, iż powyższe kwoty są oszczędnościami z roku 2017, natomiast w 2019r. będą również ogłoszone nabory wg Harmonogramu naboru wniosków (zakładka PROW 2014-2020/LSR 2014-2020)Dane teleadresowe:


Partnerstwo dla 
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ekonomika-Nauka-Tradycja
"Prowent"
Lokalna Grupa Działania


39-300 Mielec
ul. Sienkiewicza 1

Biuro czynne dla interesantów:

Poniedziałek                7:30 - 16:00
Wtorek - Czwartek       7:30 - 15:30
Piątek                         7:30 - 15:00

Tel.:  17 773 18 90;   881 423 969

E-mail: biuro@lgdprowent.mielec.pl

Ankiety

 

Projekt Współpracy-link do wirtualnego spaceru w ramach TSDS

 

 

 

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca   w obszary wiejskie. Operacja pn.
Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji; współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.