PROWENT MIELEC

Strona główna /Aktualności

Aktualności

09.01.2019

Konsultacje społeczne aktualizacji LSR

 Szanowni Państwo,

Członkowie, Delegaci LGD PROWENT

 

W związku z trwającymi pracami dotyczącymi zmiany finasowania pozostałych operacji dla beneficjentów innych niż jednostki sektora finansów publicznych przedstawiamy do konsultacji społecznych propozycję zmiany w „Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Zmiana dotyczy poziomu wsparcia na realizację zadań w ramach pozostałych operacji:

„Nie więcej niż 100% kosztów kwalifikowanych -                    w przypadku:

- podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

- organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz 4-8 „rozporządzenia LSR

 

W związku z powyższym uwagi do proponowanych zmian w LSR prosimy przesyłać na adres: biuro@lgdprowent.mielec.pl w terminie do 16.01.2019r.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (17) 773 18 90.

 

  Propozycja aktualizacji LSR .docx

 


Dane teleadresowe:


Partnerstwo dla 
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ekonomika-Nauka-Tradycja
"Prowent"
Lokalna Grupa Działania


39-300 Mielec
ul. Sienkiewicza 1

Godziny pracy biura:

Poniedziałek                7:30 - 16:00
Wtorek - Czwartek       7:30 - 15:30
Piątek                         7:30 - 15:00

Tel.: +48 17 773 18 90
Fax.: +48 17 773 18 90
E-mail: biuro@lgdprowent.mielec.pl

Ankiety

 

Projekt Współpracy-link do wirtualnego spaceru w ramach TSDS

 

 

 

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca   w obszary wiejskie. Operacja pn.
Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji; współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.