PROWENT MIELEC

Strona główna /Aktualności

Aktualności

31.01.2019

Ogłoszenie o naborach 1,2,3,4/2019

Z dniem 31.01.2019 r. ogłaszamy konkursy w 4 zakresach tematycznych:

-        1/2019 – PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.3 Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej i grup defaworyzowanych, kwota 95 000,00zł

-        2/2019 PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.2 Rozwój, ochrona i wsparcie obiektów lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, kwota 190 000,00zł

-        3/2019 – PRZEDSIĘWZIĘCIE III.2.1 Tworzenie miejsc pracy w wyniku podejmowania działalności gospodarczej, kwota 750 000,00zł

-        4/2019 – PRZEDSIĘWZIĘCIE III.2.2 Tworzenie miejsc pracy poprzez wsparcie rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej produkcyjnej i usługowej na terenie LGD, kwota 1 400 000,00zł

Szczegóły dotyczące naborów oraz wszystkie niezbędne dokumenty w ramach poszczególnych przedsięwzięć w zakładce:

"Nabory wniosków"/"2019"/”Nabór 1/2019” / „Nabór 2/2019"/ ”Nabór 3/2019”/ ”Nabór 4/2019”

Termin naboru wniosków 22.02.2019r. – 08.03.2019r.

Zapraszamy do udziału.


Dane teleadresowe:


Partnerstwo dla 
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ekonomika-Nauka-Tradycja
"Prowent"
Lokalna Grupa Działania


39-300 Mielec
ul. Sienkiewicza 1

Biuro czynne dla interesantów:

Poniedziałek                7:30 - 16:00
Wtorek - Czwartek       7:30 - 15:30
Piątek                         7:30 - 15:00

Tel.:  17 773 18 90;   881 423 969

E-mail: biuro@lgdprowent.mielec.pl

Ankiety

 

Projekt Współpracy-link do wirtualnego spaceru w ramach TSDS

 

 

 

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca   w obszary wiejskie. Operacja pn.
Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji; współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.