PROWENT MIELEC

Strona główna /Aktualności

Aktualności

03.09.2019

Wyjazd Studyjny - program i rekrutacja

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

 

 „Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”


ZAPROSZENIE NA WYJAZD STUDYJNY


Jednym z obszarów działania LGD PROWENT jest wspieranie turystyki oraz budowa i kreowanie marki wiejskiego produktu turystycznego w oparciu o lokalne zasoby, dlatego też Lokalna Grupa Działania jest organizatorem „Wyjazd studyjny     ukierunkowany na wspieranie rozwoju gospodarczego wsi                 i upowszechnienie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystania zasobów środowiska naturalnego”.

Wyjazd odbędzie się 23-24 września 2019r.
(poniedziałek-wtorek).

Podczas wyjazdu uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się nie tylko z teorią, ale w praktyce poznają działalność gospodarstw agroturystycznych, hoteli i innych obiektów w województwie małopolskim, które sprawnie funkcjonują w oparciu o lokalne zasoby.

Oferta skierowana jest do osób zamieszkujących  obszar wiejski, województwo podkarpackie, a w szczególności LGD PROWENT.

Zależy nam, aby uczestnikami wyjazdu były osoby, które:

-        działają lub zamierzają działać w obszarze rozwoju przedsiębiorczości lub,

-        działają lub zamierzają działać w zakresie aktywizacji lokalnej społeczności

-        posiadają zasoby lub możliwości do prowadzenia działalności opartej na lokalnych zasobach w obszarze turystyki wiejskiej i agroturystyki.

Z uwagi na specyfikę programu i działania w ramach, którego aplikowaliśmy o środki do udziału w wyjeździe w pierwszej kolejności zaproszeni zostaną: młodzież od 18 - 21r.ż., osoby w wieku 65+, osoby niepełnosprawne i osoby wykluczone społeczne z innych przyczyn. Zastrzegamy, że wysłanie zgłoszenia nie gwarantuje zakwalifikowania się na listę uczestników wyjazdu.

Organizator wyjazdu tj. LGD PROWENT ponosi wszelkie koszty związane z organizacją wyjazdu. Zapewniamy transport, wyżywienie, nocleg, ubezpieczenie uczestników. Poniżej szczegółowy program szkolenia i formularz zgłoszeniowy.

Zgłoszenia należy przesyłać najpóźniej do dnia 13.09.2019r.
na adres biura LGD PROWENT ul. Sienkiewicza 1; 39-300 Mielec, lub e-mail: biuro@lgdprowent.mielec.pl


Regulamin rekrutacji.docx
Formularz-zgłoszenie na wyjazd studyjny.docx
Program wyjazdu studyjnego.docDane teleadresowe:


Partnerstwo dla 
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ekonomika-Nauka-Tradycja
"Prowent"
Lokalna Grupa Działania


39-300 Mielec
ul. Sienkiewicza 1

Godziny pracy biura:

Poniedziałek                7:30 - 16:00
Wtorek - Czwartek       7:30 - 15:30
Piątek                         7:30 - 15:00

Tel.: +48 17 773 18 90
Fax.: +48 17 773 18 90
E-mail: biuro@lgdprowent.mielec.pl

Ankiety

 

Projekt Współpracy-link do wirtualnego spaceru w ramach TSDS

 

 

 

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca   w obszary wiejskie. Operacja pn.
Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji; współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.