PROWENT MIELEC

Strona główna /Aktualności

Aktualności

27.09.2019

Nabór wniosków nr 5,6,7,8/2019

Z dniem 27.09.2019 r. ogłaszamy konkursy w 4 zakresach tematycznych:

-        5/2019 – PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.1 Rozwój i zachowanie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej, kwota 551 968,79 zł

-        6/2019 PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.2 Rozwój, ochrona i wsparcie obiektów lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, kwota 306 903,46 zł

-     7/2019 – PRZEDSIĘWZIĘCIE II.1.1 Rozwój i zachowanie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno- turystycznej, kwota 1 168 831,82 zł

-        8/2019 – PRZEDSIĘWZIĘCIE III.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej w oparciu o produkty rolno- spożywcze, kwota 100 000,00 zł

 

Szczegóły dotyczące naborów oraz wszystkie niezbędne dokumenty w ramach poszczególnych przedsięwzięć w zakładce:

"Nabory wniosków"/"2019"/”Nabór 5/2019” / „Nabór 6/2019"/ ”Nabór 7/2019”/ ”Nabór 8/2019”

Termin naboru wniosków: 11.10.2019r. – 25.10.2019r.

Zapraszamy do udziału.

 

 Dane teleadresowe:


Partnerstwo dla 
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ekonomika-Nauka-Tradycja
"Prowent"
Lokalna Grupa Działania


39-300 Mielec
ul. Sienkiewicza 1

Biuro czynne dla interesantów:

Poniedziałek                7:30 - 16:00
Wtorek - Czwartek       7:30 - 15:30
Piątek                         7:30 - 15:00

Tel.:  17 773 18 90;   881 423 969

E-mail: biuro@lgdprowent.mielec.pl

Ankiety

 

Projekt Współpracy-link do wirtualnego spaceru w ramach TSDS

 

 

 

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca   w obszary wiejskie. Operacja pn.
Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji; współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.