PROWENT MIELEC

Strona główna /Aktualności

Aktualności

08.10.2019

   Dnia 03.10.2019 roku  w Domu Sołeckim w Rożniatach w gminie Padew Narodowa odbyło się spotkania informacyjne na temat efektów wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD PROWENT w ramach PROW 2014-2020.

   Spotkanie informacyjno-promocyjne przeznaczone dla mieszkańców obszaru LGD, samorządowców, przedsiębiorców, członków organizacji pozarządowych, którzy podejmują działania na rzecz najbliższego otoczenia w celu podniesienia poziomu wiedzy o założeniach LSR, upowszechnienie rezultatów LSR i najlepszych projektów.

   W ramach spotkania uczestnicy dyskutowali o możliwościach aplikacji o środki finansowe w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”, najczęściej pojawiających się problemach w związku z realizacją poszczególnych projektów. Spotkanie miało na celu upowszechnienie rezultatów LSR i najlepszych projektów zrealizowanych na obszarze PROWENT (podejmowanie działalności gospodarczej, rozwijanie działalności gospodarczej, infrastruktura, projekt grantowy oraz poddziałanie „Wsparcia na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”).

   Prezes LGD PROWENT Pan Witor Kowalik przedstawił uczestnikom spotkania dotychczas zrealizowane działania w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Przypomniał, iż perspektywa finansowa PROW 2014-2020 stworzyła duże możliwości finansowania przedsięwzięć społecznych w wielu obszarach i dziedzinach życia. Zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami mieszkańców środki zostaną przeznaczone na cele zapisane w strategii m. in. na infrastrukturę kulturalną, rekreacyjną i turystyczną, odnowienie zabytków, promowanie          i zachowanie dziedzictwa lokalnego, promowanie produktów lokalnych, powstanie kompleksowej oferty turystycznej zbudowanej w oparciu o zasoby kulturowe, kulinarne, turystyczne obszaru, a także na działania związane z podejmowaniem                 i rozwijaniem działalności gospodarczej.

     Pan Robert Pluta, Wójty Gminy Padew Narodowa podkreślił,     iż zrealizowane projekty w ramach inicjatywy Leader w widoczny sposób podniosły jakość życia mieszkańców, wpłynęły na zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców, poprawiły jakość ogólnodostępnej infrastruktury technicznej          i rekreacyjnej nie tylko na terenie Gminy Padew Narodowa,         ale całego obszaru LGD.

     W spotkaniu gościnie uczestniczył Pan Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości, który pochwalił działalność Lokalnej Grupy Działania „PROWENT” oraz lokalne samorządy za ich oddolne inicjatywy, które znacząco wpływają na polepszenie standardu życia mieszkańców, atrakcyjność poszczególnych gmin    i rolę LGD w budowaniu partnerstwa z uwzględnieniem wszelkich dyskutowanych problemów i zaprezentowanych wizji, a co za tym idzie - wynikających z potrzeb i oczekiwań mieszkańców.   

     Dyskutowano o zakończonych naborach wniosków, w tym pierwszych efektach wdrażania LSR oraz ogłoszonych naborach wniosków dotyczących rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej, zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz podejmowania działalności gospodarczej.

Wszystkim obecnym dziękujemy za przybycie i aktywny udział.

LGD „PROWENT”

Spotkanie informacyjno-promocyjne w Rożniatach

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść.

 

 Dane teleadresowe:


Partnerstwo dla 
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ekonomika-Nauka-Tradycja
"Prowent"
Lokalna Grupa Działania


39-300 Mielec
ul. Sienkiewicza 1

Biuro czynne dla interesantów:

Poniedziałek                7:30 - 16:00
Wtorek - Czwartek       7:30 - 15:30
Piątek                         7:30 - 15:00

Tel.:  17 773 18 90;   881 423 969

E-mail: biuro@lgdprowent.mielec.pl

Ankiety

 

Projekt Współpracy-link do wirtualnego spaceru w ramach TSDS

 

 

 

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca   w obszary wiejskie. Operacja pn.
Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji; współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.