PROWENT MIELEC

Strona główna /Aktualności

Aktualności

20.11.2019

Wyjazd do Kielc - AGROTRAVEL & ACTIVE LIFE


Jednym z obszarów działania LGD PROWENT jest wspieranie turystyki oraz budowa i kreowanie marki wiejskiego produktu turystycznego w oparciu o lokalne zasoby, dlatego też Lokalna Grupa Działania jest organizatorem wyjazdu na „XI Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Aktywnej AGROTRAVEL & ACTIVE LIFE”.

 

Wyjazd odbędzie się 30 listopada 2019r. (sobota), Centrum Kongresowe Targi Kielce S. A. ul. Zakładowa 1.

 

Targi AGROTRAVEL & ACTIVE LIFE to jedyna w swoim rodzaju impreza, która wyspecjalizowana jest pod kątem promocji turystyki wiejskiej i aktywnej. Ponadto wystawa doskonale łączy potrzeby współczesnego klienta turystycznego z potrzebami biznesowymi przedsiębiorców tej branży.

 

W celu zgłoszenia uczestnictwa w wyjeździe studyjnym należy spełnić następujące warunki:

 

 

- miejsce zamieszkania - obszar LGD PROWENT

 

 

- dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w wyznaczonym terminie do biura LGD PROWENT

 

Dodatkowe warunki uczestnictwa: uczestnikami mogą być osoby związane z turystyką wiejską i agroturystyką, członkowie organizacji pozarządowych itp. Zależy nam, aby uczestnikami wyjazdu były osoby, które:

-        działają lub zamierzają działać w zakresie aktywizacji lokalnej społeczności

-        posiadają zasoby lub możliwości do prowadzenia działalności opartej na lokalnych zasobach w obszarze turystyki wiejskiej i agroturystyki.

 

Przewidziane jest po 3 miejsca dla osób z każdej gminy z obszaru LGD. Dodatkowo zgłoszone osoby zostaną wpisane na listę rezerwową.

 

Organizator wyjazdu tj. LGD PROWENT ponosi wszelkie koszty związane z organizacją wyjazdu. Zapewniamy transport, wyżywienie, ubezpieczenie uczestników.

 

Zgłoszenia należy przesyłać najpóźniej do dnia 25.11.2019r. do godz.10.00 na adres biura LGD PROWENT ul. Sienkiewicza 1; 39-300 Mielec, lub e-mail:

biuro@lgdprowent.mielec.pl.


Poniżej szczegółowy program wyjazdu i formularz zgłoszeniowy.


  Zaproszenie.doc


  Program.docx

Dane teleadresowe:


Partnerstwo dla 
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ekonomika-Nauka-Tradycja
"Prowent"
Lokalna Grupa Działania


39-300 Mielec
ul. Sienkiewicza 1

Godziny pracy biura:

Poniedziałek                7:30 - 16:00
Wtorek - Czwartek       7:30 - 15:30
Piątek                         7:30 - 15:00

Tel.: +48 17 773 18 90
Fax.: +48 17 773 18 90
E-mail: biuro@lgdprowent.mielec.pl

Ankiety

 

Projekt Współpracy-link do wirtualnego spaceru w ramach TSDS

 

 

 

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca   w obszary wiejskie. Operacja pn.
Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji; współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.