PROWENT MIELEC

Strona główna /Aktualności

Aktualności

01.05.2020

Nabór wniosków 1/2020 oraz 2/2020

 LGD PROWENT ogłasza konkursy w 2 zakresach tematycznych:

 

 

-   1/2020 – PRZEDSIĘWZIĘCIE III.2.1 Tworzenie miejsc pracy w wyniku podejmowania działalności gospodarczej, kwota 300 000,00 zł

 

-  2/2020 – PRZEDSIĘWZIĘCIE  III.2.2 Tworzenie miejsc pracy poprzez wsparcie rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej produkcyjnej i usługowej na terenie LGD, kwota 832 386,00 zł

Szczegóły dotyczące naborów oraz wszystkie niezbędne dokumenty w ramach poszczególnych przedsięwzięć w zakładce:

"Nabory wniosków"/"2020"/”Nabór 1/2020” / „Nabór 2/2020"/

Termin naboru wniosków 18.05.2020r. – 01.06.2020r.Zapraszamy do udziału.

Dane teleadresowe:


Partnerstwo dla 
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ekonomika-Nauka-Tradycja
"Prowent"
Lokalna Grupa Działania


39-300 Mielec
ul. Sienkiewicza 1

Biuro czynne dla interesantów:

Poniedziałek                7:30 - 16:00
Wtorek - Czwartek       7:30 - 15:30
Piątek                         7:30 - 15:00

Tel.:  17 773 18 90;   881 423 969

E-mail: biuro@lgdprowent.mielec.pl

Ankiety

 

Projekt Współpracy-link do wirtualnego spaceru w ramach TSDS

 

 

 

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca   w obszary wiejskie. Operacja pn.
Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji; współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.