PROWENT MIELEC

Strona główna / PROW 2014-2020 / Procedury / Dokumenty dot. GRANTÓW

Dokumenty dot. GRANTÓW


(Data publikacji dokumentów 30.08.2017r.)Procedura wyboru i oceny Grantobiorców.pdf
Procedura oceny i wyboru Grantobiorców.pdf
(aktualne na dzień 23.11.2017r.)Załączniki do Procedury wyboru i oceny Grantobiorców

Zał. nr 1 Planowane do osiagnięcia w wyniku zadania cele.docx
Zał. nr 1 Planowane do osiągnięcia w wyniku zadania cele.pdf

Zał. nr 2 Wniosek o powierzenie grantu (WoPG).docx
Zał. nr 2 Wniosek o powierzenie grantu (WoPG).pdf
Zał. nr 2 Wniosek o powierzenie grantu(WoPG).docx(aktualne)
Zał. nr 2 Wniosek o powierzenie grantu (WoPG).pdf (aktualne)


Zał. nr 3 Karta oceny wstępnej.docx
Zał. nr 3 Karta oceny wstępnej.pdf
Zał. nr 3 Karta oceny wstępnej.docx (aktualne)
Zał. nr 4 Deklaracja poufnościci i bezstronności.docx
Zał. nr 4 Deklaracja poufności i bezstronności.pdf
Zał. nr 4a Deklaracja poufności i bezstronności.docx
Zał. nr 5 Rejestr interesów.docx
Zał. nr 5 Rejestr interesów.pdf
Zał. nr 5a Rejestr interesów.docx
Zał. nr 6 Karta oceny wg. kryteriów lokalnych.docx
Zał. nr 6 Karta oceny wg. kryteriów lokalnych.pdf

Zał. nr 7 Umowa o powierzenie Grantu.docx
Zał. nr 7 Umowa o powierzenie Grantu.pdf
Zał. nr 7 Umowa o powierzenie Grantu.docx (aktualne)
Zał. nr 7 Umowa o powierzenie Grantu.pdf (aktualne)


Zał. nr 8 Wniosek o rozliczenie grantu (WoRG).docx
Zał. nr 8 Wniosek o rozliczenie grantu (WoRG).pdf
Zał. nr 8 Wniosek o rozliczenie grantu(WoRG).docx (aktualne)
Zał. nr 8 Wniosek o rozliczenie grantu (WoRG).pdf (aktualne)


Sprawozdanie do rozliczenia Grantu.docx (zał.nr 2 do WoRG)
Sprawozdanie do rozliczenia Grantu.pdf  (zał. nr 2 do WoRG)
 
Sprawozdanie do rozliczenia Grantu (zał. nr 2).docx (aktualne)
Sprawozdanie do rozliczenia Grantu (zał. nr 2).pdf (aktualne)


Dodatkowe formularze rozliczeniowe


Wykaz faktur lub dokumentów (do sprawozdania).xlsx

Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji zadania              (do sprawozdania).xlsx
Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji zadania
(do sprawozdania).xlsx (aktualne)Zestawienie rzeczowo-finansowe zadania (do WoPG).xlsx

Zestawienie rzeczowo-finansowe zadania (do WoPG).xlsx (aktualne)Dane teleadresowe:


Partnerstwo dla 
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ekonomika-Nauka-Tradycja
"Prowent"
Lokalna Grupa Działania


39-300 Mielec
ul. Sienkiewicza 1

Godziny pracy biura:

Poniedziałek                7:30 - 16:00
Wtorek - Czwartek       7:30 - 15:30
Piątek                         7:30 - 15:00

Tel.: +48 17 773 18 90
Fax.: +48 17 773 18 90
E-mail: biuro@lgdprowent.mielec.pl

Ankiety

 

 

 

 

 

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca   w obszary wiejskie. Operacja pn.
Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji; współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.