PROWENT MIELEC

Strona główna /Archiwum / 2007-2013 Cele i misja

2007-2013 Cele i misja

MISJA:

HARMONIJNY  ROZWÓJ SPOŁECZNO- GOSPODARCZY OBSZARÓW WIEJSKICH OBSZARU PROWENT  POPRZEZ AKTYWIZACJĘ DZIAŁALNOŚCI OBYWATELSKIEJ ORAZ WYKORZYSTANIE ZASOBÓW LUDZKICH I MATERIALNYCH.

 

Cele

 

OBSZAR NAUKA:

CEL OGÓLNY: Dywersyfikacja produkcji zgodnie z programami i prognozami WPR    wykorzystując naukowo uzasadnione i zdefiniowane ZASOBY materialne i intelektualne obszaru.        

 

I. CEL SZCZEGÓŁOWY:  Wsparcie dla działalności dotyczącej wytwarzania i wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), w tym roślin energetycznych i innych surowców do produkcji biomasy / biopaliw oraz zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii w obiektach wykorzystywanych w działalności gospodarczej (w tym agroturystyki)  i społeczno –kulturalnej

PRZEDSIĘWZIĘCIE: Dolina energii odnawialnej

 

II. CEL SZCZEGÓŁOWY: Zwiększenie dostępu do urządzeń i usług z zakresu rehabilitacji oraz rozpropagowanie zdrowego stylu życia 

PRZEDSIĘWZIĘCIE W zdrowym ciele zdrowy duch

 

III.CEL SZCZEGÓŁOWY: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i  rozwój oraz upowszechnienie turystyki / agroturystyki  jako alternatywnego źródła dochodów dla mieszkańców obszaru PROWENT

PRZEDSIĘWZIĘCIE: DOLNA WISŁOKA

 

OBSZAR EKONOMIKA:

CEL OGÓLNY: Różnicowanie gospodarki , zwiększanie wartości dodanej produkcji rolniczej i usług około- oraz poza- rolniczych poprzez tworzenie systemu  marketingowo logistycznego.

 

I CEL SZCZEGÓŁOWY: Wsparcie i rozwój przedsiębiorczości produkcyjnej

PRZEDSIĘWZIĘCIE:  MARLOG

 

II CEL SZCZEGÓŁOWY: Rozwój usług  poprawiających jakość życia i pracy na obszarach wiejskich

PRZEDSIĘWZIĘCIE: ORG-FIN

 

OBSZAR TRADYCJA:

CEL OGÓLNY: Zachowanie podtrzymywanie tożsamości kulturowej, odnowa zabytków, aktywizacja społeczna oraz  budowa zrębów społeczeństwa obywatelskiego.

 

I. CEL SZCZEGÓŁOWY: utrwalanie kultury materialnej,

PRZEDSIĘWZIĘCIE: Piękna Wieś obszaru PROWENT

 

II. CEL SZCZEGÓŁOWY:  aktywizacja społeczności lokalnych,

PRZEDSIĘWZIĘCIE: „Razem ku przyszłości”

 

III. CEL SZCZEGÓŁOWY: zachowanie tożsamości wspólnoty,

PRZEDSIĘWZIĘCIE  „Moja Ojczyzna”CEL OGÓLNY: Zachowanie podtrzymywanie tożsamości kulturowej, odnowa zabytków, aktywizacja społeczna oraz  budowa zrębów społeczeństwa obywatelskiego.

 

I. CEL SZCZEGÓŁOWY: utrwalanie kultury materialnej,

PRZEDSIĘWZIĘCIE: Piękna Wieś obszaru PROWENT

 

II. CEL SZCZEGÓŁOWY:  aktywizacja społeczności lokalnych,

PRZEDSIĘWZIĘCIE: „Razem ku przyszłości”

 

III. CEL SZCZEGÓŁOWY: zachowanie tożsamości wspólnoty,

PRZEDSIĘWZIĘCIE  „Moja Ojczyzna”Dane teleadresowe:


Partnerstwo dla 
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ekonomika-Nauka-Tradycja
"Prowent"
Lokalna Grupa Działania


39-300 Mielec
ul. Sienkiewicza 1

Biuro czynne dla interesantów:

Poniedziałek                7:30 - 16:00
Wtorek - Czwartek       7:30 - 15:30
Piątek                         7:30 - 15:00

Tel.:  17 773 18 90;   881 423 969

E-mail: biuro@lgdprowent.mielec.pl

Ankiety

 

Projekt Współpracy-link do wirtualnego spaceru w ramach TSDS

 

 

 

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca   w obszary wiejskie. Operacja pn.
Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji; współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.