PROWENT MIELEC

Strona główna / PROW 2014-2020 / Ankiety

Ankiety


Szanowni Państwo,

Mieszkańcy obszaru LGD PROWENT

Zapraszamy Państwa do wypełnienia Ankiet, której celem jest określenie jakości
i efektywności świadczonego doradztwa w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD PROWENT na lata 2014-2020 oraz animacji lokalnej i współpracy.

Ankiety są anonimowe. Państwa wskazówki posłużą  podniesieniu jakości             
i efektywności oferowanego przez nas doradztwa.Ankieta dot. animacji lokalnej i współpracy (interaktywna)
www.interankiety.pl/i/KapRMN6Q
Ankieta dot. jakości udzielonego doradztwa (interaktywna)
www.interankiety.pl/i/kBQoxyGw


Ankieta monitorująca postęp realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 LGD PROWENT.
Poniższą ankietę należy wypełnić  po otrzymaniu płatności końcowej
z projektu/grantu, podpisać i przesłać na adres Biura LGD PROWENT.


Karta monitoringu-docxDane teleadresowe:


Partnerstwo dla 
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ekonomika-Nauka-Tradycja
"Prowent"
Lokalna Grupa Działania


39-300 Mielec
ul. Sienkiewicza 1

Biuro czynne dla interesantów:

Poniedziałek                7:30 - 16:00
Wtorek - Czwartek       7:30 - 15:30
Piątek                         7:30 - 15:00

Tel.:  17 773 18 90;   881 423 969

E-mail: biuro@lgdprowent.mielec.pl

Ankiety

 

Projekt Współpracy-link do wirtualnego spaceru w ramach TSDS

 

 

 

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca   w obszary wiejskie. Operacja pn.
Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji; współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.