Budownictwo

Elektrody w spawaniu

Elektrody mają bardzo szeroki zastosowanie w przemyśle. Zastosowanie elektrod jest niezbędne wszędzie tam, gdzie przenoszony jest prąd. Elektrody można znaleźć w większości urządzeń elektronicznych. Szerokie zastosowanie elektrod pojawia się również w procesach produkcji, gdzie realizowane jest spawanie. Obecnie spawanie elektryczne jest szeroko stosowane, co wynika między innymi z mniejszych kosztów takiego spawania w stosunku do spawania gazowego.

Dodatkowo spawanie elektryczne pozwala zabezpieczyć metal poddawany obróbce przed działaniem warunków atmosferycznych. Warunki atmosferyczne mogą negatywnie oddziaływać na właściwości materiałów poddawanych obróbce. Przy ręcznym spawaniu stosowane są elektrody, w których używane są otuliny zasadowe, kwasowe, specjalne, celulozowe czy rutylowe. Poszczególne rodzaje otulin posiadają odmienne właściwości i pozwalają na uzyskanie nieco innych efektów, jak też mogą być stosowane w odmiennych warunkach.

Właściwości otulin

Zasadowe otuliny w elektrodach wymagają odpowiedniego ich przechowywania. Ich minusem jest przede wszystkim to, że wymagają ochrony przed działaniem wilgoci. Jednoczona podatność na działanie wilgoci przeradza się w konieczności ich suszenia przed realizowaniem procesów spawania. Inne rodzaje elektrod i otulin również mogą wymagać suszenia, ale najczęściej nie jest to konieczne przy ich właściwym przechowywaniu. Zasadowe otuliny zapewniają za to możliwość realizowania spawania przy niskich temperaturach. Do najbardziej popularnych otulin zaliczane są rutylowe.

Natomiast celulozowe otuliny pozwalają realizować spawanie w trudnych warunkach terenowych. Kwasowe otuliny najczęściej nie wymagają suszenia. Nie nadają się one natomiast do spawania, niektórych materiałów, co wynika z generowania dużego rozprysku, jak też tendencji tego typu otulin do generowania pęknięć krystalicznych. Otuliny oraz elektrody przy ręcznym spawaniu elektrycznym dobiera się do określonych rodzajów materiałów metalowych, co pozwala uzyskać konkretne efekty.

Recommended Articles

Dodaj komentarz