PROWENT MIELEC

Strona główna /Aktualności

Aktualności

05.12.2018
  

Konkurs plastyczno - fotograficzny "Moja Mała Ojczyzna" roztrzygnięty
20.11.2018


Dla Beneficjentów składających wnioski z "Podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej"

 Informacja dla Beneficjentów (składanie wniosków).docx


Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się
o pomoc de minimis...


07.11.2018
    


Ogłoszenia o naborze wniosków 7/2018, 8/2018, 9/2018, 10/2018

12.10.2018
      
Konkurs plastyczno-fotograficzny "Moja Mała Ojczyzna"
10.10.2018
 

Relacja z wizyty studyjnej 4 – 5 października 2018r. 

18.09.2018
 


Obowiązkowa Ankieta Monitorująca
dla Beneficjentów/Grantobiorców
(po otrzymaniu płatności koncowej)
18.09.2018
 


Protokół z Posiedzenia Rady LGD w dniu 12.09.2018r.

Protokół.pdf


14.09.2018
 

Wyniki naboru 1/2018, 2/2018, 4/2018, 5/2018, 6/2018
06.09.2018


Stoiska LGD PROWENT na dożynkach w województwie podkarpackim oraz w województwie małopolskim
31.07.2018
 

Interpretacje w Poddziałaniu 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" 

18.07.2018
    


Ogłoszenia o naborze wniosków 1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018, 5/2018, 6/2018

18.07.2018


 Zmiana przepisów dotyczących ochrony danyc osobowych
15.06.2018


Walne Zebranie Delegatów 21.06.2018r.

15.06.2018
Relacja z wyjazdu studyjnego 8 – 9 czerwca 2018r.

„Wyjazd studyjny jako wspieranie rozwoju przedsiębiorczości poprzez poznanie dobrych praktyk małopolskiej wsi”15.05.2018
   Zaproszenie na wyjazd studyjny w ramach KSOW
w dniach 8-9 czerwca
15.05.2018
    


Informacja o wyjeżdzie studyjnym w ramach KSOW
24.04.2018


Podstawowe obowiązki beneficjenta w zakresie  informowania    o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej, w tym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

24.04.2018


Informacje dla wnioskodawców z "Przedsiębiorczości"
23.02.2018


Zmiana Ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków EFRROW w ramach 
PROW 2014–2020
– podniesienie progu stosowania trybu konkurencyjnego od kwoty powyżej 30 tys. euro

01.12.2017
Wyniki naboru 1/2017/G - Projekty Grantowe
29.11.2017


Wyniki naboru 8/2017
29.11.2017


Wyniki naboru 7/2017
24.11.2017


W związku z podpisaniem aneksu do umowy ramowej dotyczącej zmian w Procedurach wyboru i oceny Grantobiorców oraz Procedurach wyboru i oceny operacji w ramach LSR, w odpowiednich zakładkach zostały umieszczone zaktualizowane wersje dokumentów wraz z Lokalną Strategią Rozwoju
07.12.2016
 

Pytania i odpowiedzi przed planowanym
naborem z "Przedsiębiorczości"


Dane teleadresowe:


Partnerstwo dla 
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ekonomika-Nauka-Tradycja
"Prowent"
Lokalna Grupa Działania


39-300 Mielec
ul. Sienkiewicza 1

Godziny pracy biura:

Poniedziałek                7:30 - 16:00
Wtorek - Czwartek       7:30 - 15:30
Piątek                         7:30 - 15:00

Tel.: +48 17 773 18 90
Fax.: +48 17 773 18 90
E-mail: biuro@lgdprowent.mielec.pl

Ankiety

 

 

 

 

 

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca   w obszary wiejskie. Operacja pn.
Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji; współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.