PROWENT MIELEC

Strona główna /Archiwum / PROW 2014-2020 Aktualności

PROW 2014-2020 Aktualności

08.12.2015

Konsultacje społeczne

[in evaluated template line 26]: syntax error: unrecognized tag: 37FCF0A1-1F8F-4E5F-8B83-11C854875025 (Smarty_Compiler.class.php, line 446)[in evaluated template line 26]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)

Szanowni Państwo,

Udostępniamy kolejny element LSR do konsultacji społecznych:

- cele i przedsięwzięcie LSR,

- elementy planu komunikacji,

- podstawowe zasady monitoringu i ewaluacji,

- założenia kryteriów wyboru operacji,

- formularz zgłaszania uwag do wyżej wymienionych dokumentów.

 

Ponieważ LSR ma jak najlepiej odzwierciedlać problemy i potrzeby lokalnej społeczności oddajemy pod ocenę społeczną kolejne elementy LSR. Bardzo prosimy o przekazanie opinii do przesłanych dokumentów. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy przesyłać na formularzu zgłaszania uwag.

 

Informujemy, iż swoje uwagi i sugestie dotyczące LSR na lata 2014-2020 można zgłaszać również w  Biurze LGD PROWENT        (ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec).

W siedzibie Stowarzyszenia można zapoznać się także z efektami dotychczasowych działań dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz z wszystkimi dokumentami, jakie w związku z tymi działaniami powstały.

Cele LSR III do konsultacji.xlsx
Zasady wyboru operacji i ustalanie kryteriów.docx

Podstawy - plan komunikacji i monitoring.docx
Formularz zgłaszanych uwag - konsultacje LSR PROWENT.docx


Swoje uwagi można zgłaszać także telefonicznie – (17) 773 18 9017 773 18 90 (17) 773 1  lub drogą elektroniczną – biuro@lgdprowent.mielec.plDane teleadresowe:


Partnerstwo dla 
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ekonomika-Nauka-Tradycja
"Prowent"
Lokalna Grupa Działania


39-300 Mielec
ul. Sienkiewicza 1

Godziny pracy biura:

Poniedziałek                7:30 - 16:00
Wtorek - Czwartek       7:30 - 15:30
Piątek                         7:30 - 15:00

Tel.: +48 17 773 18 90
Fax.: +48 17 773 18 90
E-mail: biuro@lgdprowent.mielec.pl

Ankiety

 

 

 

 

 

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca   w obszary wiejskie. Operacja pn.
Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji; współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.