PROWENT MIELEC

Strona główna /O nas

O nas

PROWENT
Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ekonomika- Nauka- Tradycja.
Lokalna Grupa Działania
(Zwana dalej: LGD Stowarzyszenie PROWENT).
 
       
      LGD Stowarzyszenie PROWENT powstało w wyniku realizacji przez Fundację MCK i RG projektu w ramach Inicjatywy Wspólnotowej LEADER+ schemat I. Fundacja MCK i RG w sposób partnerski z potencjalnymi członkami LGD Stowarzyszenie PROWENT opracowała Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz statut LGD Stowarzyszenie PROWENT. Stowarzyszenie powstało w roku 2006 i zostało zarejestrowane w Sądzie Rejestrowym w Rzeszowie w dniu 7 kwietnia 2006 roku.
Akronim PROWENT oznacza, w staropolskim języku, z łaciny – „dochód z działalności rolnej”, oddaje przeto sens i cele LGD Stowarzyszenie PROWENT.
      Lokalna Grupa Działania została utworzona w ramach schematu I Inicjatywy Wspólnotowej LEADER+. Projekt został zgłoszony z inicjatywy Fundacji Międzynarodowe Centrum Kształcenia i Rozwoju Gospodarczego, pozyskując w trakcie dyskusji środowiskowych do współpracy Wójtów i Rady Gminne gmin wiejskich powiatu, Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Mieleckiego, Rady Powiatu i jej Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, w tym agroturystycznych, oraz kilkunastu małych organizacji pozarządowych z obszarów wiejskich.
      Projekt PROWENT realizowany w ramach schematu I Programu LEADER+ był, (w zamyśle) projektem pilotażowym dotyczącym, na przykładzie gmin powiatu mieleckiego, zharmonizowanego rozwoju obszarów wiejskich w ich szerokim rozumieniu. Zawierał specyfikację zadań (działań - activities) zawartych w dwunastu krokach,  które należało wykonać, aby wypracować, partnersko, w oparciu o szeroką konsultację ,wspólne seminaria, warsztaty i dyskusje środowiskowe Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW) i doprowadzić do utworzenia i zarejestrowania Lokalnej Grupy Działania. Stworzyć warunki do dostosowania tak struktury jak i metod oraz przygotować ludzi do funkcjonowania w ramach zjednoczonej Europy.Dane teleadresowe:


Partnerstwo dla 
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ekonomika-Nauka-Tradycja
"Prowent"
Lokalna Grupa Działania


39-300 Mielec
ul. Sienkiewicza 1

Biuro czynne dla interesantów:

Poniedziałek                7:30 - 16:00
Wtorek - Czwartek       7:30 - 15:30
Piątek                         7:30 - 15:00

Tel.:  17 773 18 90;   881 423 969

E-mail: biuro@lgdprowent.mielec.pl

Ankiety

 

Projekt Współpracy-link do wirtualnego spaceru w ramach TSDS

 

 

 

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca   w obszary wiejskie. Operacja pn.
Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji; współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.